Bất Động Sản Bình Dương 2019 Và Dự Báo 2020

Bất Động Sản Bình Dương 2019 Và Dự Báo 2020 Dự án Căn hộ New Galaxy

Hotline 0931342229

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Bất Động Sản Bình Dương 2019 Và Dự Báo 2020

Bất Động Sản Bình Dương 2019 Và Dự Báo 2020

Nhìn lại thị trường Bất Động Sản Bình Dương 2019 Và Dự Báo 2020 để đưa ra quyết định đúng đắn trước khi đầu tư.
Nhà đầu tư cần có thông tin, số liệu, dẫn chứng,..một cách khoa học và tổng thể để đánh giá tác động vĩ mô của nền kinh tế ảnh hưởng đến giá bất động sản gia tăng trong tương lai.

Thực trạng kinh tế chung của cả nước

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% (Quý I tăng 6,82%, quý II tăng 6,73%; quý III tăng 7,48%; quý IV tăng 6,97%).
Về cơ cấu kinh tế năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,96% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,49%; khu vực dịch vụ chiếm 41,64%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,91% (Cơ cấu tương ứng của năm 2018 là: 14,68%; 34,23%; 41,12%; 9,97%).

Kinh tế Bình Dương 2019

 • Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,95% (kế hoạch 8,5-8,7%).
 • GRDP bình quân đầu người 140,8 triệu đồng (kế hoạch 140,6 triệu đồng).
 • Cơ cấu kinh tế - công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là 64,07% - 25,05% - 2,98% - 7,9% (kế hoạch 63,7% - 25% - 3,2% - 8,1%).
Nhìn chung, toàn cảnh nền kinh tế của tỉnh phát triển mạnh, đồng bộ và bền vững, tất cả đều vượt kế hoạch đề ra.
6137802

Dân Số

Tính đến ngày 01/04/2019, dân số Bình Dương có khoảng hơn 2,4 triệu dân, đứng thứ 6 cả nước nhưng tốc độ dân số tăng cơ học rất cao do có nhiều người dân nhập cư.
Hơn 53% dân số Bình Dương là dân nhập cư, trong đó hơn 75% đang trong độ tuổi lao động.

Thương Mại

 • Thương mại nội địa hoạt động ổn định, hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả ổn định.
 • Công tác quản lý thị trường được chú trọng, tập trung kiểm tra, xử lý thuốc lá lậu, sản xuất và kinh doanh rượu, bảo quản và chế biến thực phẩm, vật tư nông nghiệp.
 • Nhìn chung, hoạt động thương mại tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Xuất Nhập Khẩu

 • Lượng đơn hàng xuất khẩu tăng trung bình 15% so với cùng kỳ.
 • Giá xuất khẩu nhìn chung không tăng so với cùng kỳ, trong khi đó nguyên liệu nhập khẩu và trong nước tăng nhẹ (3%-5%).
 • Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục có vai trò đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu chung.
 • Năm 2019, cán cân thương mại xuất siêu 6,98 tỷ USD, trong đó
 • Khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 1,89 tỷ USD; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 5,09 tỷ USD.

Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa (ĐVT: Triệu USD)

 • Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 ước đạt 27.781 triệu USD, tăng 15,6% so cùng kỳ (năm 2016 tăng 3,3%; năm 2017 tăng 13,8%, năm 2018 tăng 9,7%).
 • Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 5.091 ngàn USD, tăng 6,5%
 • Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22.691 ngàn USD, tăng 17,8% so cùng kỳ.

Chỉ Số Về Giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 tăng 2,03% so với cùng kỳ (năm 2016 tăng 2,81%; năm 2017 tăng 2,68%; 2018 tăng 2,8%).

Nghành Công Nghiệp

 • Có thêm 1.261 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động có doanh thu (tăng 29,8% so với cùng kỳ), tập trung ở các ngành sản xuất như: chế biến thực phẩm (40 doanh nghiệp); dệt, may, da giày (139 doanh nghiệp ngành); chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (137 doanh nghiệp); giấy và sản phẩm từ giấy (48 doanh nghiệp); sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (312 doanh nghiệp); giường, tủ, bàn, ghế (148 doanh nghiệp),...
 • Góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng 9,86% so với cùng kỳ (năm 2016 chỉ số IIP tăng 9,2%; năm 2017 tăng 9,8%; năm 2018 tăng 9,79%).

Nông Nghiệp

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: đến nay 100% các xã đạt chuẩn và 3 đơn vị cấp huyện (Dầu Tiếng, Tân Uyên, Bến Cát) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 3 huyện còn lại (Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên) đang lập hồ sơ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Thanh An (Dầu Tiếng) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tài Nguyên Và Môi Trường

Trong năm đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 225 trường hợp (với diện tích 2.029 ha), cấp 3.710 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
Đến nay tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,81% tương ứng diện tích 243.227 ha.

Vốn Đầu Tư Cho Phát Triển Xã Hội

Vốn đầu tư nhà nước thực hiện 18.668 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 16,3% tổng số; vốn đầu tư ngoài nhà nước thực hiện 40.663 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 35,4% tổng số; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 55.337 tỷ đồng, tăng 12,1%, chiếm tỷ trọng 48,3%.

Công Tác Quy Hoạch, Phát Triển Đô Thị, Nhà Ở

Đến nay, tỉnh Bình Dương có 10 đô thị (tăng 01 đô thị so với năm 2018), trong đó có 01 đô thị loại I, 04 đô thị loại III, 05 đô thị loại V trực thuộc gồm: Thủ Dầu Một (đô thị loại I năm 2017); đô thị Thuận An và đô thị Dĩ An (đô thị loại III năm 2017); đô thị Bến Cát và đô thị Tân Uyên (đô thị loại III năm 2018); đô thị Dầu Tiếng, đô thị Phước Vĩnh-Phú Giáo, đô thị Lai Uyên - Bàu Bàng, đô thị Tân Thành - Bắc Tân Uyên, đô thị Tân Bình - Bắc Tân Uyên (đô thị loại V).
Tỉnh Bình Dương tiếp tục được cộng đồng thông minh thế giới (ICF) bình chọn là một trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thới giới.

Bất Động Sản Bình Dương 2019 Và Dự Báo 2020

Thu hút đầu tư

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thu hút 3 tỷ 067 triệu đô la Mỹ (vượt 119% kế hoạch năm, tăng 49% cùng kỳ) gồm 222 dự án đầu tư mới (1.480 triệu đô la Mỹ).
 • 143 dự án điều chỉnh tăng vốn (893 triệu đô la Mỹ), 427 dự án góp vốn (701 triệu đô la Mỹ), có 3 dự án điều chỉnh giảm vốn (7 triệu đô la Mỹ).
 • Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.753 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 34,23 tỷ đô la Mỹ.

Công Tác Phát Triển Nhà Và Thị Trường Bất Động Sản

Tính đến năm 2019, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh ước đạt 68.500.000 m², diện tích bình quân đầu người đạt 28,8 m²/người (tăng 1,1 m²/người so với năm 2018).

Diện Tích Sàn Nhà Ở Bình Quân Đầu Người Của Bình Dương Qua Các Năm

 • Trong năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương: công nhận chủ đầu tư cho 46 dự án nhà ở thương mại, với tổng diện tích đất khoảng 196,93 ha; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 46 dự án nhà ở thương mại với tổng diện tích đất 339,01 ha, tổng diện tích sàn 3.135.000m², tổng số 14.636 căn.
 • Tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 762 cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (2 đợt).
Bai 12 - 5

Công Tác Phát Triển Nhà Ở Xã Hội

Trong 86 dự án đăng ký, có 43 dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 3.100.000m² sàn xây dựng, khoảng 70.000 căn hộ, đây là mô hình phát triển nhà ở an sinh xã hội trên cơ sở quỹ đất sạch đã được đầu tư hạ tầng và đưa vào sử dụng với giá bán ưu đãi phù hợp với thu nhập của người lao động.
Ngoài ra có 25 dự án nhà ở thương mại có bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội với tổng diện tích đất khoảng 755.000m².

Nhà Ở Xã Hội Được Becamex Đầu Tư Xây Dựng Trên Địa Bàn TP Thủ Dầu Một

Bai 12 - 6
Trong năm 2019 đã đưa vào sử dụng 02 dự án nhà ở xã hội với 318 căn hộ, như vậy tính luỹ kế đến nay đã có 29 dự án đưa vào sử dụng, với tổng diện tích đất là 476.000m², tổng diện tích sàn là 669.985 m², tương ứng 13.788 căn hộ, đáp ứng cho khoảng 44.153 người.
Bình Dương đã có bước đầu thành công trong công tác phát triển nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là những người công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, những gia đình còn khó khăn về nhà ở đã được Chính phủ, người dân ghi nhận.

Bất Động Sản Công Nghiệp

 • Trong năm 2019, chủ đầu tư các khu công nghiệp đã triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn trên 300 tỷ đồng; cho thuê lại đất và nhà xưởng với tổng diện tích 273 ha, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2,507 tỷ đô la Mỹ (chiếm 81,7% cả tỉnh) và 3.342 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.
 • Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 2,2 tỷ đô la Mỹ để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
Về các khu công nghiệp của tỉnh, năm 2019 đã cho các chủ dự án đầu tư thuê 273,59 ha đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Các chủ đẩu tư đã xây dựng 1.650.784m2 nhà xưởng (đã hoàn công) với kinh phí 6.170,472 tỷ đồng.

Đánh Giá Chung

 • Thị trường bất động sản Bình Dương chưa hề có điểm dừng, những tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản phát triển bùng nổ cả về số lượng dự án lẫn chất lượng sản phẩm.
 • Dân số tăng nhanh kéo theo nhu cầu nhà ở và việc đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ là những nguyên nhân chính giúp thị trường bất động sản Bình Dương tăng trưởng trong thời gian vừa qua.
 • Với tình hình dân số hiện nay của Bình Dương, đa số khách hàng chủ yếu của thị trường là các chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại các khu công nghiệp cũng như khu vực lân cận.
 • Được Bộ xây dựng đánh giá là một trong những điểm sáng ở tỉnh Bình Dương, trong thời gian qua nhiều tỉnh thành đến tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Dự Báo Bất Động Sản 2020

Đầu năm 2020, Thuận An và Dĩ An được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH ngày 10/01/2020 và chính quyền tỉnh Bình Dương đưa ra những cam kết rất mạnh mẽ về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội cũng như đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu cụm công nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước…
Đặc biệt là việc tiếp tục công tác xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới.
Với chủ trương phát triển không ngừng từ kinh tế, chính trị, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng bất động sản Bình Dương được dự báo sẽ còn phát triển mạnh mẽ, sôi động và bền vững hơn những năm trước đó.